آرامشِ من …

آرامشِ من
بیخیال تمام شعر‌ها
تو خودت سبکِ جدید شعر هستی
حضورت غزل‌واره‌های عاشقانه است
و پریشانیِ زلفت رباعی…

تو یک دیوان کاملی
که خدا تو را سروده است
و به من بخشیده…

#مهتا_دارائی

منبع: سایت ساعت دیواری

پاسخ دهید