پرنده اگر بر شانه‌ات نمی‌نشیند ….

پرنده اگر بر شانه‌ات نمی‌نشیند
پنجره اگر با نفست مات نمی‌شود

چای اگر لبت را نمی‌سوزاند
بوی نان اگر گرسنه‌ات نمی‌کند

نگاهی اگر دلت را نمی‌لرزاند
شب اگر بغض‌ات نمی‌گیرد

بوی عطری اگر دیوانه‌ات نمی‌کند
خاطره‌ای اگر اشکت را در نمی‌آورد

جمعه اگر دلتنگ‌ات نمی‌کند
گل اگر برایت زیبا نیست،

بدان که مُرده‌ای…

#بابک_زمانی

منبع: سایت ساعت دیواری

پاسخ دهید