دلتنگی را نمی‌شود …

دلتنگی را نمی‌شود
به گردن غروب جمعه انداخت
هروقت که نباشی دلتنگم
حتی صبح شنبه
حتی‌تر عصر پنجشنبه!

#فاطمه_محبوبی_راد

منبع: سایت ساعت دیواری