دلتنگی را نمی‌شود …

دلتنگی را نمی‌شود
به گردن غروب جمعه انداخت
هروقت که نباشی دلتنگم
حتی صبح شنبه
حتی‌تر عصر پنجشنبه!

#فاطمه_محبوبی_راد

منبع: سایت ساعت دیواری

پرنده اگر بر شانه‌ات نمی‌نشیند ….

پرنده اگر بر شانه‌ات نمی‌نشیند
پنجره اگر با نفست مات نمی‌شود

چای اگر لبت را نمی‌سوزاند
بوی نان اگر گرسنه‌ات نمی‌کند

نگاهی اگر دلت را نمی‌لرزاند
شب اگر بغض‌ات نمی‌گیرد

بوی عطری اگر دیوانه‌ات نمی‌کند
خاطره‌ای اگر اشکت را در نمی‌آورد

جمعه اگر دلتنگ‌ات نمی‌کند
گل اگر برایت زیبا نیست،

بدان که مُرده‌ای…

#بابک_زمانی

منبع: سایت ساعت دیواری

آرامشِ من …

آرامشِ من
بیخیال تمام شعر‌ها
تو خودت سبکِ جدید شعر هستی
حضورت غزل‌واره‌های عاشقانه است
و پریشانیِ زلفت رباعی…

تو یک دیوان کاملی
که خدا تو را سروده است
و به من بخشیده…

#مهتا_دارائی

منبع: سایت ساعت دیواری